Skip to content

Verslag van de jaarvergadering 2023

Kort verslag van de jaarvergadering 20 oktober 2023

Voltallig bestuur en 16 leden zijn aanwezig.
Er wordt een ogenblik stilte gevraagd voor de leden Ernst Vreeling en Babs Leenman i.v.m. met hun overlijden tijdens het afgelopen seizoen.
Activiteiten in het afgelopen jaar: 14 januari: Nieuwjaarsstamppot, 9 april: Paasbrunchtoernooi, 30 juni: Het zomertoernooi moest worden afgelast, 26 augustus: Najaarstoernooi, 7 september: De uitwisseling met “De Vijfhoek” ging vanwege het weer niet door.
Zie hiervoor de verslagen en de foto’s bij Activiteiten.

John Smit neemt na 9 jaar afscheid als lid en bestuurslid. Voor zijn inzet o.a. voor de website en nieuwsbrieven wordt hij geprezen en bedankt met een afscheidscadeau.
Ally Tempelman wordt in het bestuur verkozen en neemt zijn werk over.
Met dank aan Dicky en Fred worden de notulen en de jaarrekening goedgekeurd.
Tom wordt bedankt voor het onderhoud van de speelvelden.
De contributie voor 2024 wordt niet verhoogd.
Er wordt geen winterstop voorgesteld.
Na afloop van de jaarvergadering wordt iedereen bedankt voor de komst. Tot slot is er nog een hapje en een drankje, en wordt er gezellig nagebabbeld.