Skip to content

Nieuwsbrief maart 2024

Beste leden,

Uitnodiging voor de Paasbrunch

 

Traditiegetrouw houden we op eerste paasdag, zondag 31 maart, weer een Paasbrunch in het clubhuis. Vooraf spelen we – ook traditie – eerst een partij jeu de boules. We starten om 10:00 uur en spelen tot ongeveer 11:00 uur. Daarna gaan we naar het clubhuis voor de prijsuitreiking en de paasbrunch.

Wil je meedoen, geef je dan uiterlijk zondag 17 maart op!

Doe dit a.u.b. per mail bendbos@kpnmail.nl, of via de WhatsApp.

Let op de zomertijd!

Introducees betalen 5 euro.

Ledenwerving

Omdat het aantal leden terugloopt, vragen we jullie mee te helpen om nieuwe leden te werven.

Als ieder lid voor een nieuw lid zorgt, dan is dat natuurlijk helemaal prima.

“Hoe doe je dat?” Wat kan ik doen?”

Misschien ken je iemand in de buurt, in je straat, in je kennissenkring die interesse heeft. Je zou tegen die persoon kunnen zeggen: kom eerst 3x gratis meespelen, er zijn speelballen aanwezig, de contributie is slechts € 12,50 per vier maanden, of € 37,50 per jaar, het gaat er altijd gezellig aan toe, het is een sport voor jong en oud, het is een spannende en plezierige sport, voor recreatief boulen ben je helemaal op je plek, enz.

Ook wij als bestuursleden proberen op alle manieren nieuwe leden voor onze Jeu de boulesvereniging te werven. Dat doen we door middel van: flyers verspreiden, berichten in huis-aan-huiskranten, onze site op het internet jeudeboulesdiepenveen.nl, de site dorpspleindiepenveen.nl en het rechtstreeks benaderen van personen.

Mond-op-mondreclame is de beste reclame!

Zomertoernooi

Op 22 juni a.s., ’s middags vanaf 2 uur, houden we ons zomertoernooi. We zijn van plan om van het toernooi een familie/ buren/ vrienden/ kennissen-toernooi te maken.

Jullie kunnen dan een aantal introducees meenemen. De leeftijdgrens is vanaf 8 jaar. Bij de volgende Nieuwsbrief zal een opgaveformulier bijgevoegd worden. Je kunt er nu alvast bekendheid aan geven. We verwachten een grote opkomst. Het toernooi, met een hapje en een drankje, is gratis voor iedereen.

Koffie/thee

 

Vanaf 1 maart drinken we gezellig weer koffie of thee op de baan. De koffie of thee wordt op dinsdag door Jannie, op donderdag door Mienke en op zondag door Dinie verzorgd.

 

Overleden 

Op 24 januari jl. is Bé Bos op 86-jarige leeftijd overleden. Bé was mede oprichter van de Jeu de boulesvereniging. Bé heeft véél voor onze vereniging betekend en gedaan. Zoals: helpen bij het grind verzorgen op de banen, de overkapping, het materialenhok, het onderhoud van de banen en het organiseren van evenementen. Tot enkele jaren terug was hij vrijwel dagelijks wel op de banen te vinden.

Wist u dat…

  • Tom vaak zegt: “Daar kan ie nog tussendoor.”?
  • Er paniek was op een zondagmorgen; want de nieuwe sleutel paste niet in het slot van het materialenschuurtje?
  • Hans en Martien hun jeu de boules ballen niet uit elkaar konden houden?
  • Er op 9 januari 2024 tien leden gespeeld hebben bij een gevoelstemperatuur van -10°C en dat er een week later met sneeuw op de banen werd gespeeld?
  • Op onze website foto’s geplaatst zijn van het oprichtingsjaar 2006?