Skip to content

Nieuwsbrief maart 2023

Beste Jeu de Boulesleden,

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2023.

We praten jullie bij over lopende en komende zaken. Pak je agenda er maar vast bij!

• Paasbrunch Eerste Paasdag

Traditiegetrouw houden we op 1e Paasdag, zondag 9 april weer een Paasbrunch in
het clubhuis. Daaraan voorafgaand spelen we – ook traditie – eerst een partij Jeu de
Boules. We starten om 10:00 uur en spelen tot ongeveer 11:00 uur.
Wil je meedoen, geef je dan uiterlijk zondag 26 maart op! Doe dit a.u.b.
schriftelijk!
Dat kan zoals altijd door een e-mail te sturen naar secretaris Dicky Bos (bendbos@
kpnmail.nl) of het ingevulde opgaveformulier in te leveren of in de brievenbus te
doen bij Be en bij Dicky aan de Draaiomsweg 28 Diepenveen.
Voor partners die geen lid zijn en voor introducees geldt een eigen bijdrage
van € 5,- per persoon.

• Ally & Martien stellen zich voor

Eerlijk gezegd dachten wij eerder dat Jeu de Boules geen sport was. Wel leuk om te
doen tijdens de vakantie, of op de camping, maar dat was ook alles.
Sinds wij bij de Jeu de Boules-vereniging in Diepenveen zijn gekomen, zijn we er
héél anders over gaan denken!
Nu vinden wij het – echt waar – een leuke sport. Dat heeft meer redenen: het is een
gezellige groep, en voor de nieuwelingen: het werkt heel goed voor en bij de sociale
contacten!
We wonen nu bijna drie jaar in Diepenveen. Het is een cliché natuurlijk, maar de tijd
vliegt gewoon. Dus ook in Diepenveen.
Omdat John Smit is gestopt als bestuurslid moest een opvolger worden gevonden.
Zo zijn wij door de voorzitster benaderd en hebben wij ‘ja’ gezegd.
We zullen ons best doen om zijn taken, o.a. het maken van de Nieuwsbrief en het
onderhoud van de website, over te nemen.

Ally en Martien Tempelman

Het Zomertoernooi  komt er weer aan
Zaterdag 24 juni is het weer tijd voor ons jaarlijkse Zomertoernooi. We noemden het
altijd “voorjaarstoernooi”, maar dat ligt dan al achter ons. De langste dag is dan net
achter de rug, dus is het zomer!
Het Zomertoernooi dus, begint om 12:00 uur met een belegd broodje en een kop
soep in het clubhuis. Daarna, vanaf ca. 13:00 uur, gaan we gezellig naar de banen
om te boulen. Na afloop is de prijsuitreiking in het clubhuis, met een hapje en een
drankje.
We hopen weer op mooi weer en een grote opkomst!
Verdere details (aanmelden etc.) komen de volgende nieuwsbrief!

• Nazomertoernooi

Zoals elk jaar houden we zaterdag 26 augustus ons jaarlijkse nazomertoernooi. We
spelen dan twee keer twee rondes van 30 minuten, met een drinkpauze ertussen.
We zijn dan ongeveer om 16:00 uur klaar met spelen.
Rond 18:00 uur sluiten we de dag af met een gezamenlijke maaltijd. Voor die tijd is
er dus nog ruim gelegenheid om je thuis te verfrissen en om je eventueel om te
kleden.

• Het toiletgebouw
Bij de plek van de oud ijzer container staat nu ons nieuwe toiletgebouw.
De container is weggehaald, dus: er kan geen oud ijzer meer
worden ingeleverd.
Het toilet kan nog niet gebruikt worden, maar wordt binnenkort aangesloten.
Verdere details komen in de volgende nieuwsbrief!

Dat was het weer voor deze keer. Graag tot ziens op de banen!
Hartelijke groet, namens het bestuur DSC Jeu de Boules Diepenveen,

John Smit
Webmaster.
___________________________________________________________________
Aanmeldformulier Paasbrunch zondag 9 april 2023
Ik / wij (naam / namen) ……………………………………………… kom(en) wel
naar de Paasbrunch, zondag 9 april 2023.
Ik neem wel / niet* een introducee mee *(doorhalen wat niet van toepassing is)
___________________________________________________________________
Inleveren uiterlijk 26 maart bij Dicky Bos, Draaiomsweg 28 Diepenveen