Het was goed te zien dat er veel voorbereiding zat in deze gezellige avond: De voor ons gereserveerde zaal was prachtig versierd in de clubkleuren geel en zwart. Zelfs de servetten waren kunstig gevouwen en samengebonden met een geel lintje. Een prachtig gezicht, al die mooi gedekte tafels met geel-zwarte accenten!

We werden aan de deur welkom geheten door Heintje en Dicky, die ons ook het menu en het programma van de avond overhandigden.

Voorzitter Rien opende de avond met een korte toespraak. Hij vertelde globaal wat ons te wachten stond en dat beloofde wat! Het werd een gezellige avond, aan alle tafels werden vele gesprekken gevoerd, anekdotes verteld en herinneringen opgehaald. Het was leuk te ervaren dat er ook veel leden waren die we niet zo vaak (meer) op de baan zien. Met name Roel Gerrits had het erg naar zijn zin. Na afloop sprak hij allen toe en in een korte speech uitte hij zijn waardering voor de uitnodiging, voor de sfeer en de gezelligheid.

Het lopende buffet droeg bij aan de gezelligehid en de ontspannen sfeer. Alle tafels kwamen beurtelings aan bod, zodat er geen opstoppingen of lange rijen waren. Een en ander werd uitstekend gedirigeerd door Rien.

Toneelstukje jdb 024Tussen twee gangen door waren er opeens twee vreemde dames de zaal ingelopen. Het duurde even voordat duidelijk werd dat ze "erbij hoorden". Zij speelden een klein maar hilarisch toneelstukje op rondom de in het midden van de zaal gefabriceerde Jeu de Boulesbaan. Leuke en herkenbare grappen over de vooroordelen van de Jeu de Boules sport passeerden de revue. "Voor ouden van dagen", "Parkeerplaats vol rollators" en "De zelf meegebrachte koekjes voor bij de koffie vanwege de centjes, heus niet vanwege de gezelligheid". Opmerkingen uit de zaal waren niet van de lucht. Uiteindelijk liep het allemaal goed af. De sputterende dame viel als een blok voor de knappe Marnix (een gast-glansrol voor Fred Schutte) die haar de fijne kneepjes van het boulen bijbracht.

Waardering alom voor dit grappige intermezzo. Ook de diavoorstelling "10 jaar in vogelvlucht" die aan het begin van de avond en later nog een keer werd vertoond, oogste veel bijval en herkenning.

Het eten was uitstekend en als blijkt van dank werd het keukenpersoneel, inclusief bediening ook nog eens uitvoerig bedankt.

Aan het einde van de avond kregen alle leden als attentie ook nog een ballendoekje in de clubkleuren waarop de eigen naam nog zal worden geborduurd. Ook deze attentie was met veel zorg aangekleed en gepresenteerd. Hulde!

Via deze link kunt u een foto-impressie bekijken van deze avond.